09 Sep

2 YẾU TỐ XÁC ĐỊNH AI LÀ NGƯỜI KHỎE MẠNH

Theo thống kê của tổ chức Y Tế Thới Giới WHO:

5% Khỏe Mạnh – 20% Bệnh – 75% Giả Khỏe Mạnh

Chúng ta cùng tìm hiểu 2 khái niệm bệnh và giả khỏe mạnh.

Bệnh được tạo thành bởi 2 yếu tố:

  • Bộc lộ và biểu hiện bất ổn sức khỏe trên 70%
  • Kết luận của người có chuyên môn

Đủ 2 yếu tố trên thì kết luận là bệnh. Tuy nhiên nếu sức khỏe có vấn đề ở 60% rất khó biểu hiện và người chuyên môn rất khó kết luận. Vì vậy, nếu bất ổn càng thấp 50%, 40%, 30%… thì biểu hiện càng không rõ ràng và khó kết luận. Giai đoạn này gọi là giả khỏe mạnh. Theo thuật ngữ này con người chúng ta luôn tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, bất ổn sức khỏe nếu như không hiểu được Giả khỏe mạnh là gì? Vì vậy, giai đoạn này con người có khynh hướng chủ quan về chính sức khỏe của mình, dẫn đến bất ổn trong tương lai, hay còn gọi là ủ bệnh.

Vì vậy, hãy quan tâm sức khỏe của mình, hiểu được định nghĩa về sức khỏe, để có tiêu chí phấn đấu rõ ràng cho sức khỏe của chính mình và người thân yêu là yếu tố đầu tiên cần có cho nền tảng sức khỏe của bất cứ ai. Qua đó hiểu biết thêm quan niệm chuẩn về sức khỏe. Biết được vai trò của dinh dưỡng, đồng thời biết được sự vận hành của cơ thể con người theo nguyên lý Đông và Tây y sẽ giúp chúng ta đứng vào hàng ngũ của những con người khỏe mạnh trong tương lai

Related Posts

Leave A Comment