Điều khoản và Điều kiện sử dụng

  1. [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Với mục tiêu chia sẻ và truyền cảm hứng về làm đẹp,Sức Khỏe Chuẩn Mực sẽ thường xuyên cập nhật những bí quyết, mẹo vặt hoặc lời khuyên liên quan đến nội dung làm đẹp cho các bạn trẻ.
  2. [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Với mục tiêu chia sẽ và truyền cảm hứng cho các chị em phụ nữ về sức khỏe và làm đẹp, các nội dung và bí quyết chia ẽ trên website Sức Khỏe Chuẩn Mực là hoàn toàn miễn phí. Người đọc có thể tiếp nhận những thông tin hữu ích này mà không cần mất khoản phí nào.
  3. [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Nội dung mà Sức Khỏe Chuẩn Mức đăng tải liên quan đến sức khỏe, làm đẹp. Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẽ và gợi ý (giới thiệu) một số sản phẩm nhất định để review chứ không nhằm mục đích quảng cáo. 
  4. [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Góc nhìn và quan điểm trong các bài viết thể hiện ý kiến cá nhân của các chuyên gia. Vì vậy Sức Khỏe Chuẩn Mực sẽ không chịu trách nhiệm cho góc nhìn và quan điểm này.
  5. [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Người bệnh có liên quan về các bệnh da liễu, có tiền sử dị ứng thuốc, mỹ phẩm được khuyến nghị tìm lời khuyên từ các chuyên khoa y tế hoặc da liễu. Sức Khỏe Chuẩn Mực chỉ phục vụ cho mục đích cung cấp thông tin tổng quát.
  6. [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Website, website code, nội dung được đăng tải trên trang website này là tài sản của Sức Khỏe Chuẩn Mực, Thương hiệu Sức Khỏe Chuẩn Mực được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế. Bất cứ việc sử dụng thông tin nội dung nào từ Sức Khỏe Chuẩn Mực mà không được sự đồng ý có thể bị xử lý theo pháp luật
  7. [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Sức Khỏe Chuẩn Mực có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc thêm vào hoặc xoá bỏ bất kì nội dung hoặc hình ảnh nào của trang website Sức Khỏe Chuẩn Mực mà không cần thông báo trước đến người dùng.
  8. [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Khi sử dụng trang website Sức Khỏe Chuẩn Mực, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều quy định của khoản này. Sức Khỏe Chuẩn Mực có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ Điều khoản sử dụng nào.
  9. [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Sức Khỏe Chuẩn Mực có quyền chặn việc truy cập vào trang website Sức Khỏe Chuẩn Mực của bất kì người dùng nào có hành động gây hại đến trang website hoặc thương hiệu hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào của Sức Khỏe Chuẩn Mực mà không cần thông báo trước.